De beheerder

De begraafplaats is eigendom van de stichting en vele lokale vrijwilligers onderhouden haar met veel zorg. De organisatie van begrafenissen vergt een professionele aanpak en wordt uitgevoerd door de beheerder van begraafplaats Heiderust (Rheden). Voor alle vragen over het aankopen van een graf, vergunningen en onderhoud kunt u direct contact opnemen met de beheerder van Heiderust.

De beheerder van Heiderust:

Dhr. C. Van der Zwaard,
Telefoon: (026) 495 19 73
Email: begraafplaatsen@rheden.nl