Onderhoud graf

De rechthebbende van een graf is verplicht bij te dragen in het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Tegenwoordig wordt bij de eerste inlage het daarvoor verschuldigde bedrag in één keer verrekend voor de duur van de grafrechten van dertig jaar. De rechthebbende wordt geacht het graf zelf goed te onderhouden, zowel het gedenkteken, als de beplanting.